اخبار SAGA

بانک مرکزی فدراسیون روسیه دستگاه عابر بانک SAGA را به موسسات اعتباری توصیه کرد
بانک مرکزی فدراسیون روسیه دستگاه عابر بانک SAGA را به موسسات اعتباری توصیه کرد

دستگاه عابر بانک S-200 ATM با عملکرد بازیافت پول نقد، ساخت شرکت SAGA با موفقیت توسط بانک روسیه آزمایش شد

دوباره اول شد SAGA S-200 ATM دستگاه عابر بانک
دوباره اول شد SAGA S-200 ATM دستگاه عابر بانک

محصول شرکت SAGA برنده «طلا» در مسابقه «پررومسوبیتیه - 2022» شد

آزمون نشر امواج صوتی در اولین مرحله امنیتی
آزمون نشر امواج صوتی در اولین مرحله امنیتی

«ساگا» سیستمی برای نظارت بر وضعیت واحد های نقلیه (بزرگراه و غیره) و واحد های صنعتی پر خطر ایجاد کرده است

شرکت «ساگا» جایزه ای در مراسم «پریاوریتت ۲۰۲۲» دریافت کرد
شرکت «ساگا» جایزه ای در مراسم «پریاوریتت ۲۰۲۲» دریافت کرد

شرکت «ساگا تکنولوژی» مدرک نامزدی در مرحله نهایی در دسته بندی «فناوری های مالی» را دریافت کرده است

دستگاه های «ساگا» در بزرگراه آزمایش شده اند
دستگاه های «ساگا» در بزرگراه آزمایش شده اند

پنل ارتباطات و دستگاه خود پرداز در بزرگراه ام-۴ «دن» آزمایش شده اند

«همه چیز اینطور بد هم که می گویند، نیست»، آندری ژلوبوف
«همه چیز اینطور بد هم که می گویند، نیست»، آندری ژلوبوف

مدیر عامل «ساگا» در کنفرانس آر ب کا «صنعت جدید شهر مسکو: سرمایه گذاری، پشتیبانی، چشم انداز» سخنرانی کرده است

نمایش همه اخبار