امنیت

امنیت

سیستم کنترل و مدیریت دسترسی
سیستم کنترل و مدیریت دسترسی

کنترل و محدودیت عبور ، عبور از یک منطقه حفاظت شده و همچنین کنترل حرکات داخل ساختمان

سیستم دوربین مدار بسته
سیستم دوربین مدار بسته

تصویری کامل از وقایع. پیشگیری و پاسخ سریع در مواقع اضطراری. تجزیه و تحلیل حادثه

سیستم اعلام حریق
سیستم اعلام حریق

ایمنی در برابر آتش - محافظت از افراد ، اموال ، جامعه و دولت در برابر آتش سوزی است