دستگاه سپرده خودکار

ADM S-200 RDM

سرعت بالا پذیرش توسط یک شبه پک.
کاست تا 15000 اسکناس بدون استکر.

بیشتر بدانید
ADM S-200 CA

سرعت بالا پذیرش توسط یک شبه پک.
سپردن.

بیشتر بدانید
ADM S-100 MINI

کاست تا 2000 اسکناس با استکر.
امکان نصب زیر میز.

بیشتر بدانید
ADM S-200G

حداکثر سرعت. پردازش حجم های بالای پول نقدی

بیشتر بدانید
ADM S-200R

سرعت بالا و تطبیق پذیری بالا. ابعاد نسبتاً کوچک

بیشتر بدانید
ADM S-200T2

استحکام بالا دو قبض و گاو صندوق مستقل قبض

بیشتر بدانید
ADM S-100X

برای نصب در زیر میز طراحی شده است

بیشتر بدانید