ADM S-200T2

ADM S-200T2

خصوصیات:

  • سرعت دریافت: 1 اسکناس در ثانیه زمانی که دو پذیرنده قبض به طور همزمان کار می کنند.
  • روش واریز وجه: بسته های اسکناس 50 + 50؛
  • نوع و ظرفیت کاست: با استکر ، اسکناس 2000 + 2000؛
  • ویژگی ها: دو قبض مستقل قبض ، دو گاوصندوق مستقل ، تحمل خطا.
  • امنیت: کلاس اول مقاومت در برابر شکستن؛
  • هزینه: 50٪