تجهیزات تخصصی

تجهیزات تخصصی

ترمینال صنعتی (مینی PC)

ترمینال در شرایط نامساعد کار می کند

بیشتر بدانید
SAGA-1-2300

اتاق تاشو برای نگهداری اشیاء قیمتی

بیشتر بدانید
KH-1

قابل جمع آوری برای ذخیره سازی اشیاء با ارزش

بیشتر بدانید
پانل \ بلوک اتصالات راه دور

پانل برای سازماندهی ارتباطات دو طرفه

بیشتر بدانید