صندوق های سلف سرویس

S-32 X1

خود بازرسی که می تواند به سپر فولادی مجهز شود

بیشتر بدانید
S-32 X2

خود بازرسی که می تواند به سپر فولادی مجهز شود

بیشتر بدانید
S-32

پیشخوان خودخروجی با صفحه نمایش لمسی 32 اینچی

بیشتر بدانید
S-24

پیشخوان خود خروجی با صفحه نمایش لمسی 24 اینچی

بیشتر بدانید
S-22

پیشخوان خودخروجی با صفحه نمایش لمسی 21.5 اینچی

بیشتر بدانید