اخبار

             
7 July 2022

ناستروی از SAGA دعوت به همکاری کرد.

news-20220707-05.jpg

در روز پنجشنبه، 7 ژوئیه 2022، اتحادیه «انجمن ملی سازندگان» ناستروی جلسه ای را در مورد توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در جمهوری ساخا (یاکوتیا)، از جمله اجرای پروژه های ساختمانی و جایگزینی واقعی واردات برگزار کرد.

این رویداد با رهبری آیخال گابیشف، هماهنگ کننده منطقه فدرال خاور دور، و گالینا پاولوا، مشاور نماینده دائم جمهوری سخا (یاکوتیا) تحت ریاست جمهوری فدراسیون روسیه برگزار شد.

گابیشف به این واقعیت توجه کرد کرد که؛ در چارچوب استراتژی توسعه منطقه قطب شمال فدراسیون روسیه (جمهوری سخا (یاکوتیا)) و تضمین امنیت ملی تا سال 2035 ، لازم است وظایفی برای بهبود کیفیت زندگی مردم ، از جمله افزایش سطح دسترسی به خدمات اجتماعی با کیفیت بالا و مسکن راحت در شهرک های واقع در مناطق دور افتاده و همچنین توسعه زیرساخت های حمل و نقل اجرا شود.

news-20220707-06.jpg

نمایندگان جمهوری سخا (یاکوتیا) علاقه خود را به ورود سرمایه گذارانی که آماده سرمایه گذاری منابع خود هم در اجرای پروژه های موجود و هم در راه اندازی برنامه های جدید توسعه سرزمینی هستند، ابراز کردند.

رئیس شرکت SAGA - گنادی تالدیکین و تیمور تورگنبایف - معاون مدیر بازرگانی، به همراه سایر نمایندگان تجاری حاضر در جلسه، علاقه خود را برای تماس های تجاری بیشتر تایید کردند.

ارجاع:

اتحادیه «انجمن ملی سازندگان» (ناستروی) در 10 نوامبر 2009 تأسیس شد. اعضای انجمن شرکت هایی هستند که در ساخت و ساز، بازسازی، تعمیرات اساسی پروژه های سرمایه ساخت و ساز فعالیت می کنند.

در حال حاضر ناستروی بزرگترین انجمن سازمان‌های خود تنظیمی در صنعت ساخت و ساز است که شامل 223 سازمان خود تنظیمی است که در 74 نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه از جمله جمهوری کریمه فعالیت می کنند.

در مجموع، ناستروی حدود 100000 شرکت فعال در ساخت و ساز مسکن و عمران و صنعتی، بازسازی و تعمیرات اساسی، تخریب ساختمان ها و سازه ها را متحد می کند که بیش از 50٪ از کل شرکت های فعال در صنعت ساخت و ساز در فدراسیون روسیه است.

منبع: سرویس مطبوعاتی شرکت SAGA

مشاهده همه اخبار