اخبار

             
3 November 2022

دستگاه های «ساگا» در بزرگراه آزمایش شده اند

news-20221103-01.jpg

در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، در راستای آزمایش، نمونه اولیه دستگاه خود پرداز در عوارضی کیلومتر ۵۱ بزرگراه ام-۴ «دن» نصب شده و در اوایل ماه اکتبر پنل ارتباطات در عوارضی کیلومتر ۱۳۳ همان بزرگراه برای آزمایش راه اندازی شده است.

مشخصات دستگاه خود پرداز (غیر نقدی)

news-20221103-02.jpg

اینترکام (بلوک تشکیل دهنده ارتباط) کاهش صدای عالی در شرایط سخت یک بزرگراه پر بار نشان داده است. ارتباط صوتی بین مشتریان و اپراتورها پایدار مانده و تحت تاثیر برخورد صوتی خودروها یا کامیون ها بهم ریخته نشد است. این نتیجه با استفاده از نرم افزار تخصصی حاصل شده است.

news-20221103-03.jpg

قابل توجه این است، که در روسیه چنین سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری با سیستم های کاهش صدا قبلا در بزرگراه ها نصب نشده اند.

مشخصات پنل ارتباطات دو طرفه

منبع: سرویس مطبوعاتی شرکت «ساگا»

مشاهده همه اخبار